Ystgård

Ystgård
Ystgård i Sparbu

onsdag 8. juli 2009

Blogg for ysgålinger

Hei Dette er en nyoppretta blogg for ysgålinger, det vil si for alle som nedstammer fra gården Ystgård i Sparbu (Nord-Trøndelag). Den er tenkt som et supplement til nettstedet www.ystgaard.net. Målet er at det skal være mulig å aktivisere flere slektninger gjennom denne formen for kommunikasjon.

Kom med innspill og inviter flere til forumet! Bildet over viser Brynhild med sine fire "barn" under feiringa av 93-årsdagen på Betania nylig. Vi viser også til at det nå er lagt ut en ny sak på Ystgaard.net om at en ny Oline er kommet til verden! Dag Hallvard